نوع خبر 
 
 
اداره کل برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان
چهارشنبه 10 شهريور 1395  10:32

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 5 اسفند 1395  18:35:45
تعداد بازديد از اين خبر : 557
کدخبر : 1036
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :