نوع خبر 
 
 
دومین جلسه شورای برنامه و بودجه استان کرمان - نهم شهریور 1395 - واحد کرمان
چهارشنبه 10 شهريور 1395  10:37

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 27 دى 1395  17:37:32
تعداد بازديد از اين خبر : 472
کدخبر : 1037
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :