اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

برگزاری دوره آموزشی مبانی تکریم ارباب رجوع ویژه کارکنان دانشگاه

۰۶ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۹:۲۴ کد : ۷۹۸۱ اخبار تصویری-سایت زیرمجموعه
تعداد بازدید:۱۱۳۳
برگزاری دوره آموزشی مبانی تکریم ارباب رجوع ویژه کارکنان دانشگاه
برگزاری دوره آموزشی مبانی تکریم ارباب رجوع ویژه کارکنان دانشگاه

نظر شما :