اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

دومین جلسه شورای برنامه و بودجه استان کرمان - نهم شهریور 1395 - واحد کرمان

۱۰ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۷ کد : ۷۹۸۹ اخبار تصویری-سایت زیرمجموعه
تعداد بازدید:۱۴۴۱
دومین جلسه شورای برنامه و بودجه استان کرمان - نهم شهریور 1395 - واحد کرمان
دومین جلسه شورای برنامه و بودجه استان کرمان - نهم شهریور 1395 - واحد کرمان

نظر شما :