اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

اخبار واحد - آرشیو

انتصاب رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان کرمان

انتصاب رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان کرمان

شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با حضور رئیس دبیرخانه هیات امنا ، مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان، حسابرس و خزانه دار استان کرمان ، به میزبانی واحد شهربابک برگزار گردید.

ادامه مطلب
قدردانی و سپاسگزاری دکتر بابک آل طه از کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

قدردانی و سپاسگزاری دکتر بابک آل طه از کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه، دکتر بابک آل طه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان صبح امروزبا انتشار و ارسال لوح سپاس از کارکنان و دانشجویان واحد کرمان برای همکاری در برگزاری جشنوراه ملی دانشجویی فرهنگ اقوام و میراث معنوی تقدیر و تشکر نمود.

ادامه مطلب